2012.07.12

I april 2012 övertog Softhouse utvecklingen av EviDos

I april 2012 övertog Softhouse utvecklingen av EviDos.

Vi hälsar Evidos välkommen som ny kund till Softhouse. EviDos är ett webb-baserat, lättnavigerat beslutsstöd för dig som hanterar läkemedel. Systemet har utvecklats för att höja patientsäkerheten och minska de misstag som sker på grund av den mänskliga faktorn vid ordination och dosering av läkemedel.

Softhouse har helhetsåtagande för förvaltning och vidareutveckling av EviDos enligt vårt erbjudande Cloud Development.

Softhouse Consulting är ett oberoende IT-konsultföretag som grundades 1996. Företaget är idag en av de ledande skandinaviska leverantörerna av Lean Software Development. Vi kan mjukvara i olika former och sammanhang och vi kan organisera utvecklingsarbetet för att nå bästa resultat.

Nyheter

2018.05.31
GDPR – EviDos integritetspolicy
2017.01.30
EviDos – stärker arbetsmiljön och höjer patientsäkerheten på 1177
2016.01.15
Nu finns MinMedicinApp även till Android!
2015.06.17
Nya användare till EviDos
2014.10.28
EviDos och MinMedicinApp är nominerade till Guldpillret