2012.07.12

EviDos AB deltar i Smedpack

EviDos AB kommer att delta i projektet Smedpack. EviDos AB kommer att bidra med interaktionsdesign och vår databas.

Vinnova satsar 10 miljoner kronor i ett forskningsprojekt på Innventia som ska leda till säkra läkemedelsförpackningar av förnybara råvaror och minskade kostnader i distributionskedjan. Satsningen görs inom ramen för programmet Utmaningsdriven innovation.

Projektet Smedpack, med en total volym på 20,2 miljoner kronor, blir ett stort samarbetsprojekt med industriella partners som täcker in aktörer längs hela värdekedjan från materialtillverkare och logistik till apotek och slutkonsumenter.

Smedpack handlar dels om materialutveckling, som inkluderar bland annat säkerhetselement och säkerhetstryck, dels om konsumentinsikt och hållbarhetsanalyser. Dessutom kommer Innventias pilotanläggningar samt den expertis som är kopplad till dessa att involveras för test och demonstration.

Nyheter

2018.05.31
GDPR – EviDos integritetspolicy
2017.01.30
EviDos – stärker arbetsmiljön och höjer patientsäkerheten på 1177
2016.01.15
Nu finns MinMedicinApp även till Android!
2015.06.17
Nya användare till EviDos
2014.10.28
EviDos och MinMedicinApp är nominerade till Guldpillret