2011.08.30

EviDos testas av ett flertal pilotkunder

Under våren 2012 kommer följande vårdinrättningar att göra en teknisk utvärdering av EviDos:
Stroke-enheten i Karlshamn och Ronneby vårdcentral.

Nyheter

2018.05.31
GDPR – EviDos integritetspolicy
2017.01.30
EviDos – stärker arbetsmiljön och höjer patientsäkerheten på 1177
2016.01.15
Nu finns MinMedicinApp även till Android!
2015.06.17
Nya användare till EviDos
2014.10.28
EviDos och MinMedicinApp är nominerade till Guldpillret