2013.09.13

Juryns motivering till Cut The Wire Awards Best Challenger priset

Juryns motivering:

Denna lösning möter ett av flera problem inom ett område allmänheten sällan reflekterar över, med mycket onödigt lidande och som årligen kostar samhället över 25 miljarder kronor bara i Sverige. Flera försök att komma tillrätta med problemen har gjorts under många år utan att nå fram. Denna lösning ser ut att nå åtminstone en av huvudmålgrupperna och hantera en del av problematiken. Möjligheten att expandera med lösningar på fler aspekter av problemet/onödiga läkemedelsrelaterade problem ökar och gör denna tävlande till vinnare i kategorin Best Challenger.

Nyheter

2018.05.31
GDPR – EviDos integritetspolicy
2017.01.30
EviDos – stärker arbetsmiljön och höjer patientsäkerheten på 1177
2016.01.15
Nu finns MinMedicinApp även till Android!
2015.06.17
Nya användare till EviDos
2014.10.28
EviDos och MinMedicinApp är nominerade till Guldpillret