2014.03.05

HS Hemtjänst & Support använder EviDos för att säkra medicinintag

HS logga

HS Hemtjänst använder EviDos för att säkra medicinintag och spara lidande och pengar.

Det började med att Håkan Sundqvist, personalchef på HS Hemtjänst såg ett program som handlade om problem kring äldres läkemedel. Håkan tog upp ämnet med Anna Gustafsson, kvalité och utvecklingschef för HS Hemtjänst. Anna kände redan till läkemedelsstödet EviDos och kontaktade Eva-Lott Eitrem. Tillsammans såg de en möjlighet att ge personalen ett verktyg att enkelt hitta information kring sina brukares läkemedel. Idag använder sig HS Hemtjänst av EviDos för att upptäcka biverkningar vid nyinsatta läkemedel. Ett exempel är ökad fallrisk som kan ge allvarliga konsekvenser för äldre som bor själva i sitt hem.

“EviDos ersätter inte på något sätt den ordinarie läkemedelslistan utan målsättningen för HS Hemtjänst är att öka personalens kunskaper kring läkemedel. Speciellt göra det så enkelt som möjligt för personalen att upptäcka biverkningar av brukarnas läkemedel och att använda sig av läkemedelsinformation som finns lätt tillgänglig.” säger initiativtagaren Anna Gustafsson.

Varje år kostar vård på grund av felmedicineringar och biverkningar samhället mer än 30 miljarder SEK. Användande av EviDos kan minska dessa kostnader drastiskt.

Nyheter

2018.05.31
GDPR – EviDos integritetspolicy
2017.01.30
EviDos – stärker arbetsmiljön och höjer patientsäkerheten på 1177
2016.01.15
Nu finns MinMedicinApp även till Android!
2015.06.17
Nya användare till EviDos
2014.10.28
EviDos och MinMedicinApp är nominerade till Guldpillret