2014.03.05

1177 Blekinge – känner sig tryggare när de använder EviDos

1177 logga  

1177 tar emot ca fem miljarder samtal – många av dessa är frågor om läkemedel. Patientens första kontakt med sjukvården kan vara sjukvårdsupplysningen för hänvisning till lämplig vårdgivare. En god tillgänglighet, det vill säga snabbt svar och kompetenta råd är väsentligt. 91 procent av dem som ringer är så nöjda att de skulle ringa igen, 96 procent skulle rekommendera andra att ringa 1177 och 96 procent följde de råd de fått. Frågor om läkemedel ligger i topp och personalen på 1177 Blekinge hittar svaren enklare och känner sig trygga när de använder EviDos.

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning via telefon som du kan ringa varifrån i landet som helst, dygnet runt. Telefonsjuksköterskorna på 1177
Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Varje landsting/region driver sin egen sjukvårdsrådgivning, men ingår i ett nationellt nätverk och följer nationella kvalitetsnormer. Genom gemensam teknik, gemensamt beslutsstödssystem och gemensamma arbetsformer kan landets olika sjukvårdsrådgivningar hålla samma höga kvalitet, samverka och hjälpa varandra vid behov.

Nyheter

2018.05.31
GDPR – EviDos integritetspolicy
2017.01.30
EviDos – stärker arbetsmiljön och höjer patientsäkerheten på 1177
2016.01.15
Nu finns MinMedicinApp även till Android!
2015.06.17
Nya användare till EviDos
2014.10.28
EviDos och MinMedicinApp är nominerade till Guldpillret