2014.10.28

EviDos och MinMedicinApp är nominerade till Guldpillret

Guldpillret, som i år delas ut för femte året i rad, instiftades 2010 av Dagens Medicin tillsammans med systertidningen Dagens Apotek och Läkemedelsförsäkringen. Syftet är att uppmärksamma behovet av en bättre och säkrare läkemedelsanvändning. Det är tolv som gör upp om att få vårdens finaste ”piller”. EviDos och MinMedicinApp är två av dem.

EviDos – läkemedelsstöd för sjuksköterskor och läkare
Enligt nomineringen anser användarna av läkemedelsstödet att de hittar informationen snabbare och säkrare än i tidigare verktyg och menar att patientsäkerheten har ökat.

MinMedicinApp
Enligt nomineringen är detta en nytto-app som gör att den enskilde tar ett större ansvar för sin egen medicinering tillsammans med sjukvårdspersonalen.

Guldpillret

Nyheter

2018.05.31
GDPR – EviDos integritetspolicy
2017.01.30
EviDos – stärker arbetsmiljön och höjer patientsäkerheten på 1177
2016.01.15
Nu finns MinMedicinApp även till Android!
2015.06.17
Nya användare till EviDos
2014.10.28
EviDos och MinMedicinApp är nominerade till Guldpillret