2018.05.31

GDPR – EviDos integritetspolicy

Vi värnar om den personliga integriteten

Vi vill att alla våra kunder ska känna sig trygga med att vi hanterar deras personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

Publiceringsdatum: 2018-05-23
Gäller från och med 2018-05-23

I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av EviDos AB, eller av någon annan för EviDos AB:s räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom företaget.

Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd. Här får du veta mer om vilka uppgifter vi behandlar om dig, när vi behandlar personuppgifter, vad vi använder dem till, hur länge vi sparar personuppgifter, till vem vi lämnar ut personuppgifter, hur vi skyddar personuppgifter och om dina rättigheter.

För mer information läs mer under rubriken GDPR

Nyheter

2021.02.20
Avveckling av företaget
2018.05.31
GDPR – EviDos integritetspolicy
2017.01.30
EviDos – stärker arbetsmiljön och höjer patientsäkerheten på 1177
2016.01.15
Nu finns MinMedicinApp även till Android!
2015.06.17
Nya användare till EviDos