MinMedicinApp

Sekretesspolicy_MinMedicinApp

AllmännaVillkor_MinMedicinApp_170322

MinMedicinApp är endast avsedd att användas av läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal i relevanta kliniska situationer. Genom att använda tjänsten garanterar du att du har den kompetens och behörighet som krävs för att använda tjänsten. Om du som lekman ändå väljer att använda informationen gör du det på egen risk. Informationen ska inte ses som professionell medicinsk rådgivning och kan inte ersätta någon relation med din läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.

Sjukvårdspersonal använder MinMedicinApp för att läsa läkmedelsinformation från Fass och kontrollera läkemedelsinteraktioner. De uppskattar varningar på läkemedel som ska användas med försiktighet till äldre, läkemedel till gravida och ammande kvinnor.

1. Patienter kan lägga in läkemedel och få svar på om de passar tillsammans eller ej. Detta är speciellt viktigt för äldre personer med komplex läkemedelsbild. Applikationen kan ge en samlad bild på både receptbelagda och receptfria läkemedel. Det är endast personen själv som vet vilka läkemedel hon tar.
2. få en påminnelse, ett tydligt meddelande med foto & namn på tabletten, om att ta sina läkemedel. Personer som tar sin medicin regelbundet får en bättre livskvalitet. Medicinerna får då den effekt som det är tänkt. Applikationen förenklar och ger struktur i vardagen för personer med flera läkemedel
3. om personen inte bekräftar påminnelsen kan man välja att skicka ett meddelande till en kontaktperson
4. få påminnelse om när medicinen börjar ta slut eller när du behöver ett nytt recept. Detta skulle minska stress när man upptäcker att det är bara en tablett kvar både för den äldre men även för anhörig.
5. få uppdaterad läkemedelsinformation på alla läkemedel på ett enkelt sätt, något som är speciellt viktigt när det gäller dosering och biverkningar.
6. kunna räkna ut doseringar på receptfria läkemedel

Applikationen skulle avlasta många oroliga anhöriga som tar ett stort ansvar för att deras mor, far eller barn ska ta sina mediciner som de är ordinerade. Det gäller speciellt personer som äter antidepressiva eller läkemedel mot demens, alzheimers eller epilepsi. MinMedicinApp skulle höja patientsäkerheten och på sikt avlasta sjukvård och anhöriga. MinMedicinApp skulle även höja självkänslan.

MinMedicinApp finns att ladda ner från Appstore, Google Play och Diabetesappar.se

Appen är CE-märkt.

OBS! Skanningen kommer i nästa uppdatering.

TIPS VID NERLADDNING!

  • Öppna Appstore eller Google Play i telefon eller läsplatta
  • Sök MinMedicinApp – då kommer den upp i v2. Klicka på raden.
  • MinMedicinApp presenteras. Klicka på Installera – appen laddas ner i din telefon – klicka på öppna.
  • Ange användarnamn, lösenord, namn, e-post och telefonnummer. Acceptera användarvillkoren. Registrera.
  • Inne i appen får du frågan om du tillåter pushmeddelande – svara JA, annars får du inga påminnelser.
  • Se till att du har bra internetuppkoppling.
  • Mer information finns i Användarmanualen nedan.

TIPS VID NERLADDNING AV IPHONE

minmedicinapp_ios minmedicinapp_registrering

minmedicinapp_ios

TIPS VID NERLADDNING AV ANDROID

minmedicinapp_android

Två saker som alltid bör kollas vid supportärenden är;

  • är appen har tillåtelse att ansluta till Internet. Internetanslutning för appen ställer man in under ”Permisson”
  • att appen har tillåtelse att ge notifieringar.

Problemet med Android är att det ser väldigt olika ut beroende på vilken version av Android som kunden kör. Kolla den här guiden hur man stänger av notifieringar som ett exempel (men dina kunder ska ju se till att flaggan show notifications/visa notifieringar är påslagen istället): http://www.howtogeek.com/204187/how-to-disable-app-notifications-in-android/

När appen lanserades hade den testats på version 4.3 och högre (upp till 5.x). Så om du använder en version lägre än 4.3 ska du  uppdatera operativsystemet.

 

MinMedicinApp_produktblad_1601

Ladda ner MinMedicinApp till iPhone och iPad här!

Ladda ner MinMedicinApp från Google Play här!

Användarmanual_MinMedicinApp_1601

 

 

 

 

Nyheter

2021.02.20
Avveckling av företaget
2018.05.31
GDPR – EviDos integritetspolicy
2017.01.30
EviDos – stärker arbetsmiljön och höjer patientsäkerheten på 1177
2016.01.15
Nu finns MinMedicinApp även till Android!
2015.06.17
Nya användare till EviDos