Om oss

Avveckling av företaget

Evidos avslutar verksamheten den 25/2. Trots många försök till att få någon att ta över företaget och produkterna så har vi inte lyckats med det. Så nu tvingas vi lägga ned företaget p.g.a. privata skäl. Vi vill tacka alla kunder som vi haft genom åren. Ursäkta att vi går ut med nyheten så här sent. Men det beror på avtalstider och att vi tills för bara någon dag sedan hade en intressent för övertagande. Tack för oss.

Liquidation of the company

Evidos will close operations on 25/2. Despite many attempts to get someone to take over the company and the products, we have not succeeded. So now we are forced to close down the company due to private reasons. We want to thank all the customers we have had over the years. Sorry we’re out with the news this late, but it’s due to contract times and that until just a few days ago we had a takeover partner. Thanks for us.

Eva-Lott_foto

Eva-Lott Eitrem

är grundare och ensam ägare till EviDos AB. Jag är sjuksköterska/barnmorska och har 25 års erfarenhet inom vården. Jag är också interaktionsdesigner och har arbetat som detta både inom offentliga och privata företag. Jag har även en magisterexamen i folkhälsovetenskap.

Vision

Att skapa en tryggare vardag för patienter och säkrare läkemedelshantering för sjukvårdspersonal.

Affärsidé

Våra produkter underlättar en trygg och säker läkemedelsanvändning och ger patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal ökad trygghet.

Vi erbjuder webb-baserade tillgängliga verktyg och har en unik kunskap och insikt om kundernas behov.

Produkterna är användarvänliga och profileras efter kundens behov.

Nyheter

2021.02.20
Avveckling av företaget
2018.05.31
GDPR – EviDos integritetspolicy
2017.01.30
EviDos – stärker arbetsmiljön och höjer patientsäkerheten på 1177
2016.01.15
Nu finns MinMedicinApp även till Android!
2015.06.17
Nya användare till EviDos