EviDos

EviDos är ett webb-baserat beslutsstöd som har utvecklats för att höja patientsäkerheten och minska de misstag som sker på grund av den mänskliga faktorn vid ordination och dosering av läkemedel. Stress, språkförbistring, ovan personal, huvudräkning och trötthet försvårar rimlighetstänk och är flera av de orsaker som ligger bakom de 300 000 recept som skrivs ut felaktigt i Sverige varje år. (Källa: Pharmacitidningen)

EviDos kan räkna ut en ordination, kontrollräkna en dosering och dessutom larma om en dosering verkar orimlig. I doskalkylatorn visas ordinationen i både siffror och bild (tex en halvfylld spruta) vilket styrker rimlighetstänket, även mitt i natten.

EviDos presenterar läkemedelsinformation från Fass och det är enkelt att kontrollera interaktioner.

Verktyget hämtar sin läkemedelsinformation från FASS & SIL och uppdateras regelbundet. Det kan integreras med journalsystem. Verktyget i sig sparar ingen information.

EviDos är utvecklat i samarbete med sjuksköterskestuderande, sjuksköterskor, läkare och IT-experter med målsättning att få ett lättnavigerat och effektivt beslutsstöd som passar in i användarnas arbetsflöde och kan hanteras även av ovana användare.

EviDos ska göra läkemedels-hanteringen säkrare, vilket ger tryggare personal, sparar tid och höjer patientsäkerheten.

Bland de yrkesgrupper som kan ha nytta av att läsa om läkemedel och räkna ut ordination i EviDos är vårdpersonal, tandläkare och apotekare.

CE-märkt i december 2012.

EviDos_produktblad


Nyheter

2018.05.31
GDPR – EviDos integritetspolicy
2017.01.30
EviDos – stärker arbetsmiljön och höjer patientsäkerheten på 1177
2016.01.15
Nu finns MinMedicinApp även till Android!
2015.06.17
Nya användare till EviDos
2014.10.28
EviDos och MinMedicinApp är nominerade till Guldpillret